ludzie

…ci Gruzini…

Wybuch powstania zbiegł się w czasie z moskiewską wizytą Mikołajczyka. Juliusz Wilczur-Garztecki, w czasie wojny wysokiej rangi oficer kontrwywiadu AK i Polskiej Armii Ludowej (a po wojnie wysoce szkodliwy agent UB, funkcjonariusz wojskowych służb specjalnych PRL i założyciel Klubu Krzywego Koła),Continue reading

ślady i wydawnictwa

Śledzie są!

Równie typowymi metodami prowadzona była kontrola sytuacji rynkowej. Po doniesieniach Komitetu Wojewódzkiego w Łodzi, sygnalizujących złą sytuację zaopatrzeniową na terenie województwa łódzkiego, wyjechała tam delegacja КС. Odwiedziła Pabianice, Piotrków, Tomaszów Mazowiecki, Łowicz, Kutno i Łęczycę,Continue reading

1989

Dobro jedynie słuszne

Zaprosiłyście fotografów pracujących wtedy z Centralną Agencją Fotograficzną?AB: Nie.Czyli są tylko ci, którzy byli wtedy po słusznej stronie?KP: Zależało nam na pokazaniu dobrych zdjęć. „Smutna dziewczyna. Rozmowa z Anną Brzezińską i Katarzyną Puchalską” rozm. Arkadiusz Gruszczyński