„Ty i Ja”

O zasadach bezpłatnych przedruków z „cichym przyzwoleniem pism zachodnich” opowiada (Teresa – mr m.) Kuczyńska: „Dziś taka samowolka byłaby nie do pomyślenia. (…) to mogła być forma polityki antysystemowej krajów zachodnich – pozwolić na przenoszenie treści, które mogą rozbić komunizm”. 

Lidia Pańków „Miesięcznik Ty i ja – koszyk z kulturą i cywilizacją” (2013; wszystkie wypowiedzi Teresy Kuczyńskiej pochodzą z wywiadu Klary Czerniewskiej w Dwutygodniku.com)

oraz:

A wy w ten sposób świadomie walczyliście z systemem?
Kiedy dziewczyny z Instytutu Adama Mickiewicza robiły dokument o modzie w PRL-u i filmowały ze mną wywiad, koniecznie chciały przeforsować ideę, że nasza działalność stanowiła rodzaj oporu. Troszkę mi się to wydało przesadne, bo dla nas to była przecież praca, przyjemna, ale jednak wykonywana oficjalnie.

Pragnienie rzeczy” z Teresą Kuczyńską rozm. Klara Czerniewska

oraz:

Ale związek ze współczesnością ma jeszcze jedną stronę: dzięki tym przedrukom łatwiej było potem zachodnim pismom wkroczyć na rynek III RP.

Klara Czerniewska, w: „Ty. Ja. Rzeczy” – „Świat jako archiwum. Krytyczne modele historyczności”, seminarium pierwsze, 18 czerwca 2012

a dodatkowo: ja i „Ty i Ja” (1972)
mr m.