„…obowiązek ślusarza i generała…”

Z tego, co wiem, zapowiada się na naprawdę utalentowanego filmowca. Nie trzeba jej protekcji «możnego taty», bo i ja stronię od jakichkolwiek działań ułatwiających życie mojemu ukochanemu synowi. Trzeba jej natomiast ułatwić start, a jest to obowiązek zarówno ślusarza, jak i generała. Mogłaby już teraz zdobyć sobie nazwisko
Ppłk. Górnicki

    Fragment tajnej notatki służbowej z lutego 1988 roku skierowanej przez ppłk. Wiesława Górnickiego do gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w sprawie oficjalnych obchodów jego urodzin
    (w: „Na służbie u generała”, Paweł Kowal)