Skromność.

(cyt. — za Pawłem Sito; który cytuje Grzegorza K. Witkowskiego „Grunt to bunt” t. III)

    Pamiętasz, jak Festiwal w 1989 roku wyglądał od strony organizacyjnej? Jaka była rola Katarzyny Kanclerz, Piotra Majewskiego, a jaka Twoja?
    (…) Moja rola w „Jarocinie” była niewielka

(kon. cyt.)