„Niezależności myślenia…”

Jakie zjawiska mają obecnie największy wpływ na kształt polskiej literatury?
Zjawiska natury ideologiczno-propagandowej, podporządkowane jednej opcji politycznej (szeroko pojęty postmodernizm z rozmaitymi jego pochodnymi), oraz fakt, że znajdują one wsparcie ze strony ośrodków władzy: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki oraz Instytutu im. Adama Mickiewicza; w ślad za nimi tak zwane mainstreamowe media kultywują i promują jeden nurt myślenia i kryteriów estetycznych. Nie zachowana jest równowaga, brakuje ducha pluralizmu, o który twórcy kultury i sztuki walczyli za PRL-u. Panuje niepisane prawo, że beneficjentem państwowych instytucji, dotacji i mediów zostaje się tylko wtedy, gdy jest się „po słusznej stronie”.

    Obserwuję raczej regres niż progres
    Antoni Libera