W latach 90-tych do parafii przyjechała z wizytą grupa rektorów uczelni prezbiteriańskich z USA. Na stole znalazła się duża mapa terenów naszej parafii w Warszawie wyłączonych w 1940 roku z getta. Przybyłych interesowały losy Żydów w Polsce w czasie ostatniej wojny.

W pewnym momencie z ust naszych gości padła uwaga, że wydzielenie getta to działanie niechrześcijańskie. „Dlaczego parafia nie uświadomiła tego miejscowym władzom”?

Nastała chwila krępującej ciszy. Stopień niewiedzy i naiwności przybyłych do nas, gospodarzy, po prostu zamurował. Pomyślałam sobie później, że historii II wojny światowej to oni nie znali. Ale wiedzę teologiczną mieli opanowaną. Bo przecież jeszcze przed Kalwinem Zwingli nauczał, iż Kościół powinien współpracować z władzą świecką. 

Aleksandra Sękowska „A za ścianą było getto…”