„Otóż dzielnica żydowska w Warszawie formalnie nie istniała, ponieważ nie można było wskazać jej granic.”

W latach trzydziestych XX wieku zaczęły w Warszawie powstawać nowe zespoły mieszkalne na terenach pozaśródmiejskich. Nastąpił odpływ ludności z przegęszczonego Śródmieścia, choć ludność żydowska w…

Zobacz więcej „Otóż dzielnica żydowska w Warszawie formalnie nie istniała, ponieważ nie można było wskazać jej granic.”

Zapraszam…

„Państwo Nikt: dzieje ludzi nieważnych” Wybrał i skomentował: mr makowski ISBN 978-83-925817-2-7 „Państwo Nikt: Basia” Picture book: Marta Krzywicka, komentarze: mr makowski ISBN 978-83-925817-3-4 To…

Zobacz więcej Zapraszam…